جرم های ریختنی
نام محصولNoyan Cast 50
روش نصبCasting and Vibration
اجزای اصلی Fireclay
سایز ذرات۰-۵mm
تراکم حجمی۲.۲ (gr/cm3)
CCS Mpa (110 C)۳۰-۴۰
میزان آب (%)۹-۱۱
دمای خدماتی۱۴۵۰C
عمر انبارداری۱۲ ماه
Linear Change (%) AT 1000 C*3h-۰.۱۶
رسانایی دمایی۴۰۰C=0.68 1000C=0.88

جرم نسوز ریختنی

جرم نسوز ریختنی