جرم ریختنی 90-95-97
نام محصولNoyan Cast 95
روش نصبCasting and Vibration
اجزای اصلی Tabullar Alumina
سایز ذرات۰-۵mm
تراکم حجمی۳.۱ (gr/cm3)
CCS Mpa (110 C)۷۰-۷۵
میزان آب (%)۷.۵-۸.۵
دمای خدماتی۱۷۶۰C
عمر انبارداری۱۲ ماه
Linear Change (%) AT 1000 C*3h-۰.۱
رسانایی دمایی۴۰۰C=0.96 1000C=1.1

جرم نسوز ریختنی

جرم نسوز ریختنی