جرم ریختنی 90-95-97
نام محصولNoyan Cast 97
روش نصبCasting and Vibration
اجزای اصلی Tabullar Alumina
سایز ذرات۰-۵mm
تراکم حجمی۳.۳ (gr/cm3)
CCS Mpa (110 C)۶۵-۷۵
میزان آب (%)۷.۵-۸.۵
دمای خدماتی۱۸۰۰C
عمر انبارداری۱۲ ماه
Linear Change (%) AT 1000 C*3h-۰.۱
رسانایی دمایی۴۰۰C=0.961000C=1.2

جرم نسوز ریختنی

جرم نسوز ریختنی