جرم های ریختنی
نام محصولNoyan Cast IS
روش نصبCasting and Vibration
اجزای اصلی Insulation Material
سایز ذرات۰-۵mm
تراکم حجمی۱.۲ (gr/cm3)
CCS Mpa (110 C)۲۵-۳۵
میزان آب (%)۲۵-۳۵
دمای خدماتی۱۳۰۰C
عمر انبارداری۱۲ ماه
Linear Change (%) AT 1000 C*3h-۰.۲۵
رسانایی دمایی۴۰۰C=0.3 1000C=0.38

جرم نسوز ریختنی

جرم نسوز ریختنی