جرم های نسوز پوششی
نام محصولNOYAN GROUT 50
روش نصبTROWELLING & CASTING
اجزای اصلی FIRECLAY - BUAXITE
سایز ذرات۰-۱mm
تراکم حجمی۲.۲ (gr/cm3)
CCS Mpa (110 C)۲۰
میزان آب (%)۱۱-۱۳
دمای خدماتی۱۴۵۰C
عمر انبارداریحداکثر ۱۲ ماه
Linear Change (%) AT 1000 C*3h-۰.۱۶
رسانایی دمایی۴۰۰C=0.68 1000C=0.88

جرم نسوز پوششی

جرم نسوز پوششی