جرم های نسوز پوششی
نام محصولNOYAN GROUT 70
روش نصبTROWELLING & CASTING
اجزای اصلی Fireclay-Buaxite
سایز ذرات۰-۱mm
تراکم حجمی۲.۵ (gr/cm3)
CCS Mpa (110 C)۲۵
میزان آب (%)۱۱-۱۳
دمای خدماتی۱۵۸۰C
عمر انبارداریحداکثر ۱۲ ماه
Linear Change (%) AT 1000 C*3h-۰.۱۸
رسانایی دمایی۴۰۰C=0.85 1000C=0.99

جرم نسوز پوششی

جرم نسوز پوششی