جرم های ریختنی
نام محصولNoyan Gun 45-SIC10
روش نصبGunning
اجزای اصلی Fireclay-SIC
سایز ذرات۰-۵mm
تراکم حجمی۲.۲ (gr/cm3)
CCS Mpa (110 C)۳۵-۵۵
دمای خدماتی۱۴۹۰C
عمر انبارداریحداکثر ۱۲ ماه

جرم های نسوز پاشیدنی

جرم های نسوز پاشیدنی