ملات های نسوز
نام محصولNoyan MOR 40
روش نصبTrowelling and Casting
اجزای اصلی Fireclay
سایز ذراتپودری
تراکم حجمی۱.۷ (gr/cm3)
میزان آب (%)۱۲-۲۵
دمای خدماتی۱۳۵۰C

ملات های نسوز

ملات نسوز