ملات های نسوز
نام محصولNoyan MOR 50
روش نصبTrowelling and Casting
اجزای اصلی Fireclay
سایز ذراتپودری
تراکم حجمی۱.۹ (gr/cm3)
دمای خدماتی۱۴۷۰C

ملات های نسوز

ملات نسوز