ملات های نسوز
نام محصولNoyan MOR 70
روش نصبTrowelling and Casting
اجزای اصلی Fireclay-Buaxite
سایز ذراتپودری
تراکم حجمی۲.۳ (gr/cm3)
میزان آب (%)۱۵-۲۵
دمای خدماتی۱۶۳۰C

ملات های نسوز

ملات نسوز