جرم های ریختنی
نام محصولNoyan Cast 40
روش نصبCasting and Vibration
اجزای اصلی Fireclay-Buaxite
سایز ذرات۰-۵mm
تراکم حجمی۲.۳۵ (gr/cm3)
CCS Mpa (110 C)۳۰-۴۵
میزان آب (%)۸.۵-۱۰.۵
دمای خدماتی۱۴۷۰C
عمر انبارداری۱۲ ماه
Linear Change (%) AT 1000 C*3h-۰.۲
رسانایی دمایی۴۰۰C=0.72 1000C=0.85

جرم نسوز ریختنی

جرم نسوزجرم نسوز ریختنی