جرم های ریختنی
نام محصولNoyan Cast 40
روش نصبCasting and Vibration
اجزای اصلی Fireclay
سایز ذرات۰-۵mm
تراکم حجمی۲.۱ (gr/cm3)
CCS Mpa (110 C)۳۰-۳۵
میزان آب (%)۱۳-۱۵
دمای خدماتی۱۴۷۰C
عمر انبارداری۱۲ ماه
Linear Change (%) AT 1000 C*3h-۰.۲۵
رسانایی دمایی۴۰۰C=0.651000C=0.76

جرم نسوز ریختنی

جرم نسوز ریختنی